จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ,จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ,จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัว

บริการดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
 • ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ
 • ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน
 • ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดที่ต้องการฟื้นฟู
 • ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

คุณสมบัติพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและมีใจรักในงานการบริบาล และบริการผ่านการ ตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 - ปริญญาตรี

หน้าที่โดยสังเขป

 1. ดูแลสุขอนามัยความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุ
 2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของที่นอน-ห้องนอน-ห้องน้ำซักรีดเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ
 3. ดูแลด้านอาหาร-ทำอาหารป้อนยาหรือฟีตอาหารตามอาการของผู้สูงอายุ
 4. ดูแลการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 5. ดูแลกิจกรรมบำบัดและนันทนาการในด้านการฝึกสมองและกล้ามเนื้อให้ใช้งานได้
 6. ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างเช่นวัดไข้วัดความดันเป็นต้น
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้สูงอายุ
 8. ทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุเช่นพาผู้สูงอายุเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายรวมไปถึงการนวดผ่อนคลายเป็นต้น
 9. ทำอาหารให้ผู้สูงอายุได้ ทั้งธรรมดาและปั่นตามสูตรที่โรงพยาบาลให้มาและพ่นยาหรือให้ออกซิเจนหรือฉีดอินซูลินให้ผู้สูงอายุ
 10. อัตราค่าบริการ ดูแลผู้สูงอายุ 14,000 - 25,000 บาท/เดือน ขึ้นไป หรือตามที่ตกลงกับศูนย์

ธารน้ำใส จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ,จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ,จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัว

คุณสมบัติของพนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย
พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2- 10 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 - ปริญญาตรี และจบหลักสูตรบริบาล

หน้าที่โดยสังเขป

 1. ดูแลสุขอนามัยความสะอาดร่างกายของผู้ป่วย
 2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของที่นอน-ห้องนอน-ห้องน้ำซักรีดเสื้อผ้าของผู้ป่วย
 3. ดูแลด้านอาหาร-ทำอาหารป้อนยาหรือฟีตอาหารตามอาการของผู้ป่วย
 4. ดูแลการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 5. ดูแลกิจกรรมบำบัดและนันทนาการในด้านการฝึกสมองและกล้ามเนื้อให้ใช้งานได้
 6. ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างเช่นวัดไข้วัดความดันเป็นต้น
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้ป่วย
 8. พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุกๆ2ชั่วโมง(ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)
 9. ทำอาหารให้ผู้ป่วยได้ ทั้งธรรมดาและปั่นตามสูตรที่โรงพยาบาลให้มาและพ่นยาให้ออกซิเจนหรือดูดเสมหะตามอาการของผู้ป่วย
 10. อัตราค่าบริการ 14,000 - 25,000 บาท/เดือน ขึ้นไป หรือตามที่ตกลงกับศูนย์

บริการของเรา >> จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ , จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัว

 

© 2016-2022 ธารน้ำใสจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ.com All Rights Reserved. || จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ , จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัว